عکس, آموزش تصویری درست کردن ظرف یخی برای سرو میوه در مهمانی

ابتدا دو کاسه در دو سایز مختلف انتهاب کنید. درون کاسه بزرگتر مقداری آب بریزید.

عکس, آموزش تصویری درست کردن ظرف یخی برای سرو میوه در مهمانی

مرحله دوم درست کردن کاسه یخی

کاسه کوچک تر را پر از یخ کنید و درون کاسه بزرگتر قرار دهید. درون کاسه بزرگتر را با برش های میوه، گل های رنگارنگ و برگ های رنگی پر کنید. برای جلوگیری تکان خوردن کاسه کوچک تر و به هم نخوردن تنظیم فاصله ۴ طرف کاسه کوچک تر را به کاسه بزرگتر چسب بزنید. این کاسه را برای نیم ساعت درون فریزر بگذارید و اگر میوه و برگ ها کم بود کمی دیگر به آن اضافه کرده و مجددا درون فریزر بگذارید.

عکس, آموزش تصویری درست کردن ظرف یخی برای سرو میوه در مهمانی

بعد از یخ زدن کامل آب، کاسه را فریزر خارج کرده و کاسه کوچکتر را از درون کاسه بزرگتر خارج کرده کنید.

عکس, آموزش تصویری درست کردن ظرف یخی برای سرو میوه در مهمانی

کاسه یخ زده را از درون کاسه بزرگتر خارج کرده و برای پذیرایی از میهمانان تان از ان استفاده کنید.

عکس, آموزش تصویری درست کردن ظرف یخی برای سرو میوه در مهمانی

عکس, آموزش تصویری درست کردن ظرف یخی برای سرو میوه در مهمانی