یاسر بختیاری در ۳۰ خرداد ۱۳۶۱ در تهران متولد شد

در سن ۱۶ سالگی ابتدا با گوش دادن به موسیقی رپ کار خود را آغاز کرد

image, گالری تصویری هنرمند محبوب یاس یاسر بختیاری

image, گالری تصویری هنرمند محبوب یاس یاسر بختیاری

image, گالری تصویری هنرمند محبوب یاس یاسر بختیاری

image, گالری تصویری هنرمند محبوب یاس یاسر بختیاری

image, گالری تصویری هنرمند محبوب یاس یاسر بختیاری

image, گالری تصویری هنرمند محبوب یاس یاسر بختیاری

image, گالری تصویری هنرمند محبوب یاس یاسر بختیاری


همچنین بخوانید: