image, کوه‌های یخی منطقه گرینلند در نزدیکی قطب شمال


همچنین بخوانید