image, کوتاه قدترین آدم دنیا در کتاب رکوردهای گینس ۲۰۱۲


همچنین بخوانید: