image, چکار کنم آنتن تلفن همراهم زیاد بشود

روش اول تشخیص کیفیت سیگنال است.

برای این کار اگر آیفون دارید کد *۳۰۰۱#۱۲۳۴۵#* را شماره گیری کنید. با این حال به حالت آزمایش میدانی وارد می شوید و می توانید در آنجا کیفیت سیگنال را با علامت dbm مشاهده کنید.

اگر هم از تلفن های اندرویدی استفاده می کنید به مسیر settings بعد about و بعد status بروید.

اگر از اندروید ۵ استفاده می کنید باید باز هم وارد بخش SIM status شوید تا سیگنال را در قسمت signal strength مشاهده کنید. اگر عدد نمایش داده شده در این بخش چیزی شبیه به -۱۰۰dbm است پس در منطقه مناسبی قرار ندارید. کمی به اطراف حرکت کنید تا جایی که به عددی در حدود -۷۰dbm برسید.

هرچه این عدد کمتر منفی باشد یعنی کیفیت سیگنال شما بهتر است. هر جا که به عدد مورد نظر رسیدید بایستید و تماستان را برقرار کنید. کیفیت بهتر در این شرایط تضمینی است!

روش دوم airplane mode گوشی را فعال کنید، تا ۳ بشمارید و دوباره آن را غیر فعال کنید.

این کار سیگنال دستگاه را مجددا راه اندازی می کند و ممکن است تلفن همراهتان را به دکل نزدیک تری وصل کند و در نتیجه قدرت سیگنال دریافتیتان بیشتر شود.

نکته

اگر در حال رانندگی هستید و کیفیت تماس چنگی به دل نمی زند کافی است شیشه ماشین را پایین بیاورید. خود ماشین مشابه یک جعبه فلزی عمل می کند که دریافت سیگنال توسط دستگاه را با مشکل مواجه خواهد کرد.


همچنین بخوانید