اگر مثلا سال قبل آدامسی را بلعیده اید، نگران این موضوع نباشید، چون قرار نیست این آدامس ۷ سال در بدن شما جا خوش کند.

شاید شما هم شنیده اید که آدامس بلعیده شده نیاز به هفت سال زمان دارد تا هضم شود. اما این گفته جزو باورهای رایج نادرست است.

آدامس هضم نمی شود، اما مانند هر ماده غیرقابل هضم به راحتی از دستگاه گوارش عبور کرده و دفع می شود.

آدامس حاوی ترکیبات قابل هضمی است که همانند هر ماده ی غذایی دیگری هضم می شود و بقیه ی ترکیبات غیرقابل هضم آن هرگز به لوله ی گوارشی نمی چسبند و از بدن دفع می شوند.