ابتدا در پشت بشقاب مانند زیر و با خط کش تصویر مربعی در مرکز و خط های اطراف آن را رسم کنید.

این کار با دقت انجام شود تا ظرف تمیزتر و ظریفتر بدست بیاید.

image, چطور یک بشقاب فانتزی برای ظرف میوه درست کنیم

سپس خطهای منتهی به گوشه بشقاب را مانند شکل قیچی بزنید.

image, چطور یک بشقاب فانتزی برای ظرف میوه درست کنیم

بشقاب را وارونه نمایید و مانند زیر آن را جمع نموده و گیره بزنید.

image, چطور یک بشقاب فانتزی برای ظرف میوه درست کنیم

پس از آن در قسمت وسط ظرف نوار چسب بزنید و گیره ها را باز کنید.

image, چطور یک بشقاب فانتزی برای ظرف میوه درست کنیم

مواد لازم

بشقاب یکبار مصرف

قیچی

نوارچسب تزیینی

گیره فلزی

مداد و خط کش

image, چطور یک بشقاب فانتزی برای ظرف میوه درست کنیم


همچنین بخوانید: