اگر شما هم با مشکل لک های قهوه ای روی پوست خود مواجه هستید بهتر است مقداری گیاه بابونه را دم کرده و بگذارید خنک شود.

این عصاره بدست آمده را با پنبه هر روز بروی پوست بزنید تا کمرنگ شدن لکه ها را ببینید


همچنین بخوانید