image, چطور دیوارهای ساده را با تابلوهای مدرن تزیین کنید

قاب ها و تابلوهای روی دیوار را خیلی دور از هم نصب نکنید.

حداکثر فاصله لازم بین دو قابی که بالا و پایین یا کنار هم قرار گرفته اند، باید ۵ سانتی متر باشد.

تعادل و هماهنگی بصری را فراموش نکنید، سعی کنید همه قاب های بزرگ یا کوچک در یک منطقه نصب نشود.

قاب تابلوهای کنار هم را شبیه به هم انتخاب کنید و با تغییر محل قرارگیری آنها به جلوه ای متعادل برسید.

چیدمان عمودی تابلو ها برای دیوار بالای یک میز کنسولیا بالای پیش بخاری شومینه می تواند محیطی شیک و زیبا به وجود آورد.

image, چطور دیوارهای ساده را با تابلوهای مدرن تزیین کنید

image, چطور دیوارهای ساده را با تابلوهای مدرن تزیین کنید

image, چطور دیوارهای ساده را با تابلوهای مدرن تزیین کنید


همچنین بخوانید