image, چطور در پروازهای طولانی مخصوصا با بچه کودک خسته نشوید

▪قبل از پرواز

-اگر در این سفر فرد سالمند

کودک و یا نوزادی همراه شما است و نیاز به کمک دارید

بگذارید خط هوایی مورد نظر از وضعیت شما آگاه باشد.

برخی از خطوط هوایی برای این مسافران خدمات ویژه ای در نظر می گیرند.

-قبل از سفر واکسنهای لازم را دریافت کنید.زمان دریافت واکسن باید طوری باشد که تا زمان سفر تاثیرگذاری خود را داشته باشد.

▪آلرژی یا رژیم غذایی دارید؟

ببنید خط هوایی چه پیشنهادات غذایی دارد که با شرایط شما سازگار است تا سریعا برای رزرو اقدام کنید.

▪اگر همراه نوزاد سفرمی کنید،تمام احتیاجات آنرا درون کیسه ای زیپ دار قرار داده و در طول پرواز در دسترس خود داشته باشید.

-اگر همراه با کودک سفر می کنید،سعی کنید از پروازهای شب استفاده کنید که با زمان خواب کودک یکی باشد.

-اگر به سوی دیگر سفر می کنید، یعنی غرب یا شرق،

چند روز قبل از سفر کودکان را عادت دهید تا زودتر بخوابند تا در مقصد دچار تداخل خواب نشوند.


همچنین بخوانید