image, چطور در مصیبت های زندگی صبور باشیم

آکادمی پزشکان خانواده آمریکا این توصیه را در مورد راه‌های سالم برای کنار آمدن با اندوه ارائه می‌دهد:

– در صورتی که به کسانی که دوستشان دارید دسترسی دارید، در خصوص احساس خود صحبت کنید و این که در چه وضعیتی هستید از این که از دیگران درخواست کمک کنید نترسید.

– سعی کنید به سرعت کارهای روزمره خود را از سر بگیرید.

– هر روز به میزان کافی ورزش کنید و به اندازه بخوابید.

– یک رژیم غذایی سالم و مغذی بخورید.

– به مشروبات الکلی روی نیاورید.

– احساسات خود را سرکوب نکنید. قبول کردن احساسات بسیار مهم است. این مطلب کاملا قابل قبول است که گریه کنید، احساس عصبانیت داشته باشید یا حتی احساس کرختی و بی حسی کنید.


همچنین بخوانید: