image, چطور در آشپزخانه کوچک جا ادویه های مناسب استفاده کنید

فضای داخل کابینت های خود را برای این منظور طراحی کنید، با این کار به خوبی می توانید از فضاهای کوچک که کابینت خود نهایت استفاده را ببرید، و به سادگی به تمام ظروف داخل کابینت خود دسترسی داشته باشید، اگر هنوز کابینت های خود را نصب نکرده اید از یک متخصص کمک بگیرید و برای همیشه به ادویه های خود سر و سامان دهید.

image, چطور در آشپزخانه کوچک جا ادویه های مناسب استفاده کنید

کشو های کابینت ها هم محل مناسبی برای جای ادویه های شماست، می توانید یک جعبه تقسیم برای جای ادویه های خود درنظر بگیرید،و ادویه های خود را از حالت ایستاده ی همیشگی به حالت افقی تغییر دهید و سادگی کنار هم بچینید،با این راه حل ادویه های مورد نظر خود را هم زودتر پیدا می کنید و فضای منظم تری خواهید داشت.

image, چطور در آشپزخانه کوچک جا ادویه های مناسب استفاده کنید

یک دیوار پر از ادویه. آویزهای دیواری یکی از همان عناصر با مزه و پرکاربردی هستند که می تواند به هر شکلی در فضای شما قرار بگیرند،با این روش به آسانی می توانید ادویه های خود را سرو سامان دهید و همیشه همه ی آن ها دم دست و مقابل خود داشته باشید، یک دیوار متفاوت و تزیین شده با ادویه ها ایده ی بسیار جالبی است.امتحانش کنید حتما لذت خواهید برد.

image, چطور در آشپزخانه کوچک جا ادویه های مناسب استفاده کنید

شلف ها و طبقات کنار گازها یک گزینه ی بی نظیر برای سروسامان دادن به فضای آشپزخانه ی شماست با این شلف ها هم به ظروف ادویه ی خو.د سر و سامان می دهید و هم ادیوه های خود را دم دست دارید،حتی می توانید این شلف ها را خودتان بسازید و در کنار گاز خود نصب کنید و به آشپزخانه ی خود سر و سامان بدهید.

image, چطور در آشپزخانه کوچک جا ادویه های مناسب استفاده کنید

کابینت های کشویی راه حل بی نظیری برای دیوار پشت گاز شماست، به سادگی می توانید اسرار خورشت های خود را پشت آن ها مخفی کنید. این کابینت ها مکانیزم لغزنده ای دارند که روی هم سر می خورند و فضای پشت آن ها به خوبی برای سر و سامان دادن به به ظروف ادویه ی شما مناسب است.

image, چطور در آشپزخانه کوچک جا ادویه های مناسب استفاده کنید

بدنه ی اپن آشپزخانه هم فضای مناسب دیگری برای جای دادن ظروف ادویه است به خصوص برای آشپزخانه های کوچک که کابینت زیادی هم ندارند به خوبی می توانید این بدنه را طبقه بندی کنید و از فضای آن برای سرو سامان دادن به ادویه های خود استفاده کنید.

image, چطور در آشپزخانه کوچک جا ادویه های مناسب استفاده کنید

کشو های کابینت ها همان طور که گفتم محل مناسبی برای سر و سامان دادن به ادویه های شماست، اما این بار ظروف یک سان و هم شکل را تهیه کنید و کنارهم داخل کشو بچینید برای پیدا کردن راحت تر هر کدام هم می توانید روی درب آنها برچسب و لیبیل بچسبانید و اسم هر کدام روی آن بنویسید و راحت تر انتخابشان کنید.


همچنین بخوانید