اگر می خواهید یک کلاه بزرگ بسازید یک ورق کاغذی ضخیم ۴۵.۷ در ۷۰ سانتیمتر نیاز دارید.کلاه کاغذی برای بچه ها هم با کاغذی در ابعاد ۳۸ در ۵۰.۸ سانتیمتر ساخته میشود.

حتماً نباید کاغذ بخرید و می توانید از هر نوع کاغذی که دارید استفاده کنید.می توانید پاکت های خریدتان را باز کنید و از آنها استفاده کنید.

گام دوم : کاغذ را تا کنید

image, چطور به سادگی با کاغذ کلاه درست کنید

کاغذ را از وسط و به صورت افقی تا کنید. دقت کنید که همه لبه ها کاملاً تراز باشند و روی هم قرار بگیرند.

یکی از مهمترین اصول در اریگامی این است که خطوط تا را کاملاً شق کنید.

گام سوم : گوشه ها را تا کنید

image, چطور به سادگی با کاغذ کلاه درست کنید

برای شکل دادن گوشه بالایی کلاه، اول باید وسط کاغذ تا شده را پیدا کنید.

به این ترتیب مشخص میشود گوشه ها را باید تا کجا تا کنید.

کاغذ را از وسط تا کنید و تا نیمه های کاغذ یک خط تا ایجاد کنید.

فقط قدری کاغذ را فشار دهید که یک کم عمق روی آن بیفتد.

حالا دو گوشه کاغذ را به سمت خط وسط کاغذ تا کنید. همانطور که در تصویر می بینید دو لبه کاغذ کاملاً صاف کنار هم و وسط کاغذ قرار گرفته اند.

خطوط تا را خوب فشار دهید.

گام چهارم : حاشیه های کلاه را بسازید

image, چطور به سادگی با کاغذ کلاه درست کنید

دو قسمت افقی پایین کاغذ را به سمت بالا تا کنید. به این ترتیب حاشیه کلاه ساخته میشود و وقتی کلاه را باز می کنید شکل آن حفظ می شود.

گام پنجم : کلاه کاغذی را تزیین کنید

image, چطور به سادگی با کاغذ کلاه درست کنید

برای تزیین کلاه می توانید از چسب رنگی، استمپ و برچسب استفاده می کنید.

می توانید خودتان روی کاغذ نقاشی بکشید یا از همان ابتدا از کاغذ طرح دار استفاده کنید.

image, چطور به سادگی با کاغذ کلاه درست کنید


همچنین بخوانید