چرم طبیعی گرما را حفظ می کند

image, چطور بفهمید کیف و کفش چرم واقعی هستند یا تقلبی

چرم های مصنوعی گرما را نگه نمی دارند اما چرم طبیعی زود گرم می شود و چند لحظه گرما را حفظ می کند. البته چرم های مصنوعی هم گرم می شوند اما سطح آن مرطوب می شود در حالی که چرم طبیعی کاملا خشک می ماند. اگر چرم طبیعی و مصنوعی را کنار هم قرار دهید خیلی زود متوجه تفاوت آن ها می شوید.

طرح چرم طبیعی

image, چطور بفهمید کیف و کفش چرم واقعی هستند یا تقلبی

چرم های واقعی طرح خاصی دارند در حالی که روی چرم های مصنوعی خطوط یکدست و یکپارچه هستند. چرم ها منافذی دارند که فقط با ذره بین قابل دیدن هستند. منافذ چرم واقعی پراکنده هستند و تکنولوژی امروزی آن را تقلید می کند اما به راحتی قابل تشخیص است.

پشت چرم را چک کنید

image, چطور بفهمید کیف و کفش چرم واقعی هستند یا تقلبی

همیشه پشت چرم را ببینید تا ساختار آن را چک کنید. پشت چرم واقعی بافت مخملی دارد اما پشت چرم های مصنوعی پارچه ای است.

وزن چرم را چک کنید

image, چطور بفهمید کیف و کفش چرم واقعی هستند یا تقلبی

چرم طبیعی سنگین تر از چرم مصنوعی است. البته نگفته نماند که چرم ها انواع دارند و وزن آن ها نیز متفاوت است. به عنوان مثال وزن پوست گوسفند از پوست گاو سبک تر است. اما چرم های مصنوعی همیشه سبک تر از چرم های طبیعی و حتی پارچه های معمولی هستند.

بوی چرم را چک کنید

image, چطور بفهمید کیف و کفش چرم واقعی هستند یا تقلبی

کفش های چرم طبیعی بوی تندی دارند که به راحتی از بین نمی رود. بعضی از کارخانه ها عطرهایی به پارچه کفش می زنند که به نظر طبیعی برسند اما در صورتی که کیفیت آن بالا باشد ممکن است مشتری فریب بخورد.

واکنش چرم طبیعی به رطوبت

image, چطور بفهمید کیف و کفش چرم واقعی هستند یا تقلبی

این ساده ترین راه برای تشخیص چرم طبیعی از مصنوعی است اما تا زمانی که کفش را نخرید متوجه آن نمی شوید. چرم واقعی آب را جذب می کند و لکه آن روی کفش های رنگ روشن باقی می ماند تا زمانی که کاملا خشک شود. اما چرم های مصنوعی آب را جذب نمی کنند و رنگشان تغییر نمی کند.

چرم های طبیعی نرم نیستند بلکه سفت هستند اما چرم های مصنوعی نرم هستند. اگر چرم طبیعی را تا کنید کمی تغییر رنگ می دهد اما چروک روی آن نمی افتد. اما چرم های مصنوعی تغییر رنگ نمی دهند و چین می خورند.