image, چطور بفهمید در اینستاگرام توسط فردی بلاک شده اید یا نه

اگر شک دارید شخصی شما را بلاک کرده، ابتدا نام اکانت او را در صفحه ی جستجو اینستاگرام، جستجو کنید. البته اگر مطمئن هستید نام او را درست وارد می کنید، این کار را بکنید. اگر نام اکانت او ظاهر نشد، احتمالا بلاک شده اید.

سعی کنید او را فالو(follow) کنید.

اگر شخصی را قبلا فالو می کردید و اکنون دوباره نیاز است گزینه ی فالو را انتخاب کنید، بله. احتمالا بلاک شده اید.

همچنین اگر به صفحه ی آن شخص می روید و با انتخاب گزینه ی فالو اتفاق خاصی نمی افتد و یا اگر فالو را انتخاب می کنید و following را می بینید اما پس از چند لحظه که به صفحه ی او بر می گردید، دوباره گزینه ی follow ظاهر می شود.، متاسفانه شما بلاک شده اید.

یک اکانت جدید بسازید. از پایین سمت راست صفحه، گزینه ی profile و سپس settings و سپس گزینه ی log out را انتخاب کنید. اکنون یک اکانت جدید بسازید. اگر با این اکانت می توانید او را فالو کنید و با اکانت اصلی خود نمی توانید، درست حدس زده اید، شما بلاک شده اید.

اگر فکر می کنید کسی یا اشخاصی شما را در اینستاگرام بلاک کرده اند اما شما نام اکانت او را به خاطر نمیاورید و یا نمی دانید چه کسی است، می توانید از برنامه بلاک یاب اینستاگرام استفاده کنید. نام این برنامه Unfollowgram است. به آدرس http://unfollowgram.com/ بروید و SIGN IN WITH INSTAGRAM را انتخاب کنید و می توانید ببینید چه کسابنی شما را انفالو کرده امد.

همچنین از نرم افزار Unfollowers for Instagram نیز برای پیدا کردن افرادی که بلاک کرده اند نیز می توانید استفاده کنید. این نرم افزار بلاک یاب برای گوشی های اندروید است.