دلیل استفاده از این سنگ برای فرش کردن حرم خصوصیات منحصر به فرد این سنگ است که شب‌ها رطوبت زمین را می‌مکد و روزها آن را دفع می‌کند.سنگ‌فرش حرم از نوعی سنگ مرمر به نام «تاسوس» تهیه می‌شود که تنها در کشور یونان یافت می‌شود.

عکس, چرا همیشه سنگ‌ فرش‌ مسجد الحرام سرد و یخ است
برای اینکه میزان دریافت رطوبت این نوع سنگ را افزایش دهیم، ضخامت سنگ‌ها را بیشتر از ۵ سانت نگرفیتم تا ضمن افزایش جذب رطوبت دفع آن در طول روز را افزایش دهیم.
آنچه درباره وجود لوله‌کشی آب سرد در زیر سنگ‌فرش حرم گفته شده فاقد صحت و اعتبار است.

عکس, چرا همیشه سنگ‌ فرش‌ مسجد الحرام سرد و یخ است

عکس, چرا همیشه سنگ‌ فرش‌ مسجد الحرام سرد و یخ است

عکس, چرا همیشه سنگ‌ فرش‌ مسجد الحرام سرد و یخ است

عکس, چرا همیشه سنگ‌ فرش‌ مسجد الحرام سرد و یخ است