image, پارک تفریحی البشیر در حومه شهر غزه


همچنین بخوانید