▪موارد مصرف

سیس پلاتین در درمان کارسینومای مثانه ،تخمدان و بیضه مصرف می شود. همچنین این دارو در درمان کارسینوم های قشر غده فوق کلیه، پستان ،رحم، دستگاه گوارش، ریه، پروستات، سرو گردن و تومورهایgerm cell ، نوروپلاستوما و اوستئوسارکوما مصرف می شود.

▪ مکانیسم اثر

سیس پلاتین مشابه عوامل آلکیله کننده از طریق ایجاد اتصال بین رشته های DNA و نیز RNA ، در عملکرد آنها تداخل می کند.

▪ فارماکوکینتیک

سیس پلاتین به سرعت از طرزق واکنش های غیر آنزیمی هیدرولیز می شود. از سد خونی – مغزی به راحتی عبور نمی کند. نیمه عمر آن حدود یک ساعت است. دفع آن عمدتاً کلیوی است ولی پلاتین ناشی از هیدرولیز دارو ممکن است تا ۴ ماه در بافت ها باقی بماند.

▪ موارد منع مصرف

▪ هشدارها

۱- مصرف این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی شنوایی، باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.

۲- اثرات سوء دارو بر روی شنوایی در کودکان ممکن است شدیدتر باشد.

۳- طی مصرف دارو، ارزیابی نورولژیک و میزان شنوایی بیمار باید انجام شود.

عوارض جانبی

کم خونی ثانویه ، نوتروپنی، ترمبوسیتوپنی، سمیت کلیوی، افزایش اسید اوریک خون یا نفروپاتی ناشی از اسید اوریک و سمیت شنوایی از عوارض شایع سیس پلاتین هستند.

▪ تداخل دارویی

مصرف همزمان سیس پلاتین با داروهای سمی برای کلیه یا سیستم شنوایی باعث تشدید عوارض جانبی دارو می شود.

▪ نکات قابل توصیه

۱- انفوزیون وریدی مایعات به مقدار زیاد هنگام تجویز سیس پلاتین، باعث کاهش سمیت کلیوی یا شنوایی ناشی از دارو می گردد. همچنین افزایش میزان ادرار قبل و طی درمان با دارو ،کمک بسیار زیادی به کاهش عوارض جانبی دارو می کند.

۲- انفوزیون آهسته وریدی سیس پلاتین طی ۵-۱ روز کمتر باعث تهوع و استفراغ می شود،ولی تاثیری روی میزان بروز سمیت کلیوی یا شنوایی ندارد.

۳- برای جلوگیری از سمیت کلیوی تجمعی، توصیه می شود. مصرف مجدد دارو حداقل ۴-۳ هفته بعد از مصرف اولیه صورت گیرد.

▪ مقدار مصرف

در درمان تومورهای متاستاز یافته بیضه mg/m² ۲۰ به مدت۵ روز مصرف می شود. در درمان تومورهای متاستاز یافته تخمدان mg/m² ۵۰ هر سه هفته یک بار همراه دوکسوروبیسین یا mg/m²۱۰۰ به تنهایی هر ۴ هفته یک بار تزریق وریدی می شود. در درمان سرطان پیشرفته مثانه ،مقدارmg/m² ۵۰-۷۰ هر ۴- ۳ هفته تزریق وریدی می شود. مقدار مصرف دارو در این دوره درمانی نباید از mg/m²۱۲۰ شود.

▪ اشکال دارویی

Injection : 10mg

Injection : 50 mg


همچنین بخوانید: