image, نکاتی جالب درباره مارها که تا بحال نمی دانستید

مارها مثل خزندگان دیگر خونسرد هستند. این به این معنی است که دمای بدن آن ها مطابق با دمای محیط تغییر می کند، برخلاف حیوانات خون گرم که دمای آن ها ثابت باقی می ماند. مارها که در آب و هوای سرد زندگی می کنند در زمستان به خواب زمستانی می روند چون در غیر این صورت هوا برای زنده ماندن آن ها بیش از حد سرد است.

قورت دادن غذاها به صورت یک دفعه

مارها نمی توانند غذا را گاز بگیرند تا طعمه بزرگی بخورند، آن ها فک خود را باز می کنند تا کل غذا را قورت دهند

مارها می توانند دهانشان را تا ۱۵۰ درجه باز کنند و می توانند ۷۵ تا ۱۰۰ درصد چیزهایی که بزرگ تر از اندازه خودشان هستند بخورند. حتی ماری شناخته شده که بعد از خوردن طعمه که برای شکمش بیش از حد بزرگ بود، منفجر شد.

نابود کردن طعمه با فشار دادن آن

مارها مثل اژدرمار و آنا کوندا طعمه خود را با فشردن خفه می کنند

چون مارها دارای متابولیسم پایینی هستند، اغلب مثل حیوانات دیگر غذا نمی خورند. مار کبرا بدون اینکه مجبور به خوردن شود ، می تواند ماه ها زنده بماند.

image, نکاتی جالب درباره مارها که تا بحال نمی دانستید

استفاده ی مار ها از زبان برای بو کردن

مارها از زبان خود برای بوییدن استفاده می کنند

پوست بدن مار مثل انسان ها رشد نمی کند. هر ساله، مارها ۳ تا ۶ بار پوست می ریزند تا رشد بیشتری داشته باشند که این فرآیند معمولا چند روز طول می کشد.

صدها میلیون سال، است که مارها وجود دارند مارها خیلی پیر هستند و اززمانی که دایناسورها روی زمین بودند وجود داشتند .

” بیش از ۳۰۰۰ نوع مار در دنیا وجود دارد. آن ها در هر قاره ای به جز قطب جنوب حضور دارند “


همچنین بخوانید