بروکلی: چهار گرم

image, معرفی میزان دقیق پروتئین موجود در سبزیجات

هر شاخه بروکلی دارای ۰.۹ گرم پروتئین است و اندازه یک وعده سرو آن شامل حدود ۱۵۰ گرم بروکلی خام می شود.

هویج: یک گرم

image, معرفی میزان دقیق پروتئین موجود در سبزیجات

یک وعده هویج حدود پنج هویج اندازه متوسط را شامل می شود.

گوجه فرنگی: یک گرم

image, معرفی میزان دقیق پروتئین موجود در سبزیجات

یک وعده گوجه فرنگی برابر با یک گوجه فرنگی اندازه متوسط است. درباره این که گوجه فرنگی در میان میوه ها قرار می گیرد یا سبزیجات بحث وجود دارد، اما در اینجا به عنوان یک سبزی مد نظر قرار گرفته است.

بادمجان: یک گرم

image, معرفی میزان دقیق پروتئین موجود در سبزیجات

یک وعده بادمجان در قالب یک فنجان از بادمجان خام در نظر گرفته می شود.

کلم کیل: ۲ گرم

image, معرفی میزان دقیق پروتئین موجود در سبزیجات

یک فنجان، یا ۶۷ گرم از کلم کیل خام به عنوان یک وعده در نظر گرفته می شود.

مارچوبه: ۲.۹ گرم

image, معرفی میزان دقیق پروتئین موجود در سبزیجات

هر شاخه مارچوبه حدود ۰.۴ گرم پروتئین دارد، اما یک وعده از آن برابر با یک فنجان در نظر گرفته می شود.

کلم بروکسل: ۳ گرم

image, معرفی میزان دقیق پروتئین موجود در سبزیجات

یک فنجان از جوانه های کلم بروکسل به عنوان یک وعده در نظر گرفته می شود.

کاهو: یک گرم

image, معرفی میزان دقیق پروتئین موجود در سبزیجات

یک وعده کاهو برابر با ۷۲ گرم از آن در نظر گرفته می شود.

اسفناج: یک گرم

image, معرفی میزان دقیق پروتئین موجود در سبزیجات

یک وعده اسفناج برابر با یک فنجان یا ۳۰ گرم از اسفناج خام در نظر گرفته می شود.

کدو سبز: ۲ گرم

image, معرفی میزان دقیق پروتئین موجود در سبزیجات

یک وعده کدو سبز برابر با یک فنجان یا ۱۲۴ گرم کدو سبز خام در نظر گرفته می شود.

کدو حلوایی: یک گرم

image, معرفی میزان دقیق پروتئین موجود در سبزیجات

یک فنجان کدو حلوایی خام برابر یک وعده از آن در نظر گرفته می شود.

خیار: یک گرم

image, معرفی میزان دقیق پروتئین موجود در سبزیجات

یک وعده خیار برابر با یک فنجان از خیار خام برش خورده در نظر گرفته می شود.