خاکستری یکی از رنگ هایی است که معمولا در فصل پاییز استفاده بیشتری از آن می شود.

این رنگ را در طیف های مختلفی می توان در فصل پاییز استفاده کرد. می توانید سر تا پا لباس های خاکستری بپوشید، یا با رنگ های دیگر مثل سیاه، سفید، خردلی، زرشکی و آبی ست کنید. پس با این رنگ ترکیب های خیلی متنوعی می توان ایجاد کرد.

image, معرفی ترکیب رنگ خاکستری برای خانم ها هنگام لباس پوشیدن

image, معرفی ترکیب رنگ خاکستری برای خانم ها هنگام لباس پوشیدن

image, معرفی ترکیب رنگ خاکستری برای خانم ها هنگام لباس پوشیدن


همچنین بخوانید