هنرمند روس وادیم زاریتسکی نام دارد که برای انجام هنر بدیعش ابتدا حشره شناس شده و بعد هنرمند!

image, مدل های جدید نقاشی های زیبا با الهام از بال های پروانه

او چهره های سیاسی و نیز مناظر زیبا را بعنوان سوژه های خود در نظر گرفته آنها را ساخته است.

لیپتسک در ۴۳۸ کیلومتری جنوب شرق مسکو محلی است که وی این پروانه ها را جمع آوری کرده است.

image, مدل های جدید نقاشی های زیبا با الهام از بال های پروانه

وی می گوید پروانه ها را مرده پیدا کرده و این ایده به ذهن اش رسیده است که با استفاده از آنها نقاشی کند.

image, مدل های جدید نقاشی های زیبا با الهام از بال های پروانه

به گفته وادیم بین یک هفته تا چند ماه طول می کشد تا یکی از سوژه ها تکمیل گردد.

image, مدل های جدید نقاشی های زیبا با الهام از بال های پروانه