خوب شروع کنید

image, مثل آرایشگر ها ابرو بردارید با آموزش عکس به عکس

شکلی که می خواهید به ابرو بدهید، پیش از برداشتن در ذهن تجسم کنید. سانیا در این باره می گوید:سر ابرو باید هم ردیف با استخوان بالای بینی باشد.

به خود راهنما بدهید

image, مثل آرایشگر ها ابرو بردارید با آموزش عکس به عکس

پیش از ابرو برداشتن، آن را با مداد پر کنید. به گفته سانیا: با این کار، ابرو را زیادی برنمی دارید وی با استفاده از مداد اریب خود به صورت زاویه عمودی از سر ابرو که پهن شده و رفته رفته باریک تر می شود خطی می کشد. او می گوید:کمان ابرو باید در نقطه سه چهارم مسیر برگشت از استخوان بینی باشد. از آنجا دم ابرو باید باریک تر شود و زاویه چشم را دنبال کند.

به بالا شانه کنید

image, مثل آرایشگر ها ابرو بردارید با آموزش عکس به عکس

پس از کشیدن شکل دلخواه ابرو، با استفاده از قلمی همانند قلم ریمل، موهای ابرو را برای حجم بیشتر به بالا شانه بزنید.

موهای زائد را با موچین بردارید

image, مثل آرایشگر ها ابرو بردارید با آموزش عکس به عکس

پس از پرکردن و شانه کردن ابرو، موهای زائد اطراف را با موچین سرکج بردارید. اگر تازه کار هستید تنها موهای زیر ابرو را بردارید و به بالای آن دست نزنید. این ابروکار ماهر می گوید:اگر به صورت اتفاقی مویی اشتباهی از کمان بردارید، ابرو را به جای آنکه به بالا گرایش دهید، افتاده نشان خواهید داد.

او همچنین توصیه می کند که مرتب از آینه فاصله بگیرید و خود را نگاه کنید تا دید کلی تر و وسیع تری داشته باشید و گرنه شکل اصلی فرم دهی ابرو فراموش می شود.وقتی از این خانم درمورد وکس و یا بند انداختن ابرو سوال شد، وی چندان این روش ها را نمی پسندد. او در این باره گفت:این روش ها پوست حساس محدوده پلک را کشیده و آزار می دهد وی علاوه بر این سطح دقت آنها نسبت به موچین بسیار کمتر است.

فضای باز را ببینید

image, مثل آرایشگر ها ابرو بردارید با آموزش عکس به عکس

سانیا در حالی که موچینش را جلو ابر و در زیر کمان زیرین قرار داده تا نشان دهد کدام نقطه خالی است، می گوید:قسمت زیرین ابرو یکی از حساس ترین نقاط برای پر کردن است.

جای خالی را پر کنید

image, مثل آرایشگر ها ابرو بردارید با آموزش عکس به عکس

با استفاده از مداد فضای خالی کوچک کمان زیر ابرو را بپوشانید.

موهای اضافی را قیچی کنید

image, مثل آرایشگر ها ابرو بردارید با آموزش عکس به عکس

سانیا درباره قیچی کردن ابرو می گوید:مگر اینکه واقعا مجبور باشید، قیچی کنید. ابروهایپَر مانند زیبا هستند، هرچه بیشتر قیچی شوند، موهای زخیم تری رشد می کند. برخی اوقات کمی قیچی خوب است، برای آنکه متوجه شوید چه مقدار را باید قیچی کنید می توانید از برسی همانند سر ریمل استفاده کنید، با برس موها را به سمت بالا و در مسیر ابرو شانه کنید. اگر موهایی به صورت قابل توجه بلندتر از بقیه بود، لبه های آن را به آرامی قیچی کنید.

مراحل را دوباره تکرار کنید

image, مثل آرایشگر ها ابرو بردارید با آموزش عکس به عکس

پس از انجام دادن هرگونه کار با موچین، قیچی، مداد و… ، دوباره بازگردید و همین مراحل را روی ابروی دیگر پیاده کنید.

تاثیر آینه وار

image, مثل آرایشگر ها ابرو بردارید با آموزش عکس به عکس

تمام تکنیک های گفته شده را روی ابروی دوم تکرار کرده و در نظر داشته باشید که دو ابرو باید قرینه هم باشند، به این منظور باید بالای کمان هر دو ابرو در یک نقطه قرار گرفته باشد.

پودر را فراموش نکنید

image, مثل آرایشگر ها ابرو بردارید با آموزش عکس به عکس

به محض اتمام کار، کمی پودر مات بالای کمان ابروها بپاشید تا مداد ابرو را بیشتر روی ابرو بنشاند. این کار باعث می شود پودر رطوبت و چربی های طبیعی روی پوست را جذب کرده و آرایش ابرو تازه تر و بیشتر روی آن باقی بماند.