image, متن یک شعر زیبا به مناسب روز جهانی کودک

امید فردای ما

رنگاوارنگه دنیا

خیلی قشنگه دنیا

چونکه دوبار آمد

خورشید خانم زیبا

زودباش بلندشو ازخواب

بازی بکن روی تاب

آغاز شده دو باره

یک روز خوب خدا

روز شما مبارک

ای کودکان دانا

باعث افتخارید

امید فردای ما

الهی صد ساله بشید

در همه جای دنیا


همچنین بخوانید: