موارد مصرف

– به عنوان داروی کمکی جهت کنترل دیابت نوع ۲ ( غیر وابسته به انسولین ) به رژیم و ورزش اضافه می شود.

مکانیسم اثر

فارماکوکینتیک

موارد منع مصرف

هشدارها

عوارض جانبی

تداخل دارویی

نکات قابل توصیه

مقدار مصرف

اشکال دارویی

همچنین بخوانید