موارد مصرف

– به همراه رعایت رژیم غذایی و ورزش جهت کنترل دیابت نوع ۲ ( غیر وابسته به انسولین ) به عنوان تک دارویی و یا همراه با سایر داروهای ضد دیابت استفاده می شود.


همچنین بخوانید