image, عکس های مردی که بعد از عمل تبدی به زن شده

از آنجا که وی قادر به پرداخت هزینه های سرم آور درمانی در امریکا نمی باشد، نتوانسته ادامه فرآیند عمل های جراحی را انجام دهد.

جیانا لوپز جوان ۲۵ ساله امریکایی برای تغییر جنسیت خود چهار سال است که هورمون های زنانه مصرف می کند و تاکنون چند عمل جراحی برای تغییر جنسیت نیز انجام داده است .

image, عکس های مردی که بعد از عمل تبدی به زن شده

image, عکس های مردی که بعد از عمل تبدی به زن شده


همچنین بخوانید: