image, عکس های مراحال ساخت یک هتل زیرزمینی در چین

image, عکس های مراحال ساخت یک هتل زیرزمینی در چین

image, عکس های مراحال ساخت یک هتل زیرزمینی در چین

image, عکس های مراحال ساخت یک هتل زیرزمینی در چین

image, عکس های مراحال ساخت یک هتل زیرزمینی در چین

image, عکس های مراحال ساخت یک هتل زیرزمینی در چین

۱۶ طبقه و ۳۸۰ اتاق این هتل زیرزمین خواهد بود.

پیش بینی می شود ساخت هتل در اواخر ۲۰۱۴ یا اوایل ۲۰۱۵ به پایان برسد.این هتل ۱۹ طبقه در مناطق کوهستانی شانگهای چین در حال ساخت است.

همچنین بخوانید