image, عکس های زیباترین خانه ساخته شده در طبیعت خانه آبشار

خانه آبشار مصداق بسیار خوب این گفته ی رایت است که (هیچ کس زیبایی خاص یک سایت موقعیت ساخت بنا را تا موقعی که من بنایی آن جا نسازم درک نمی کند) .

رایت این بنا را طبق عقیده ی خود ، مبنی بر (یک ساختمان باید جزیی از طبیعتی باشد که در آن واقع شده است) طراحی کرد و این خانه به یکی از برترین آثار معماری قرن بیستم تبدیل شد .

image, عکس های زیباترین خانه ساخته شده در طبیعت خانه آبشار

این بنای ترکیب شده با منظره ای بی نظیر و شکل یافته از عناصر ساده ای هم چون سنگ های طبیعت اطراف، بتون، شیشه و فولاد به طرزی باورنکردنی با محیط خود هم خوان شده است .

image, عکس های زیباترین خانه ساخته شده در طبیعت خانه آبشار

خانه آبشار زیباترین خانه ی طراحی شده به سبک معماری ارگانیک توسط فرانک لوید رایت در سال ۱۹۳۵ در پنسیلوانیا آمریکا می باشد.

image, عکس های زیباترین خانه ساخته شده در طبیعت خانه آبشار

خانه آبشار (Fallingwater)

معمار : فرانک لوید رایت

سال تاسیس : ۱۹۳۵

موقعیت : میل ران ، پنسیلوانیا

image, عکس های زیباترین خانه ساخته شده در طبیعت خانه آبشار

image, عکس های زیباترین خانه ساخته شده در طبیعت خانه آبشار

image, عکس های زیباترین خانه ساخته شده در طبیعت خانه آبشار

image, عکس های زیباترین خانه ساخته شده در طبیعت خانه آبشار

image, عکس های زیباترین خانه ساخته شده در طبیعت خانه آبشار

image, عکس های زیباترین خانه ساخته شده در طبیعت خانه آبشار

image, عکس های زیباترین خانه ساخته شده در طبیعت خانه آبشار


همچنین بخوانید: