image, عکس های دیدنی موجود ناشناخته رنگارنگ زیر آب

این میگوها از تنوع رنگی بالایی برخوردارند. برخی طرح های پیچیده ای دارند، برخی دیگر به واسطه رنگ خود به راحتی در طبیعت پنهان می شوند و از آنجایی که دم آنها شباهت زیادی با پر طاووس دارد به همین دلیل میگوی طاووسی نیز نام دارند.

image, عکس های دیدنی موجود ناشناخته رنگارنگ زیر آب

بیشتر این میگوها در آب دریاها زندگی میکنند و بعضی از آنها در آبهای شیرین و تعداد محدودی از آنها در خشکی زندگی می کنند. چشمان میگوهای مانتیسی پیچیده ترین چشم ها در قلمرو جانوری است.

image, عکس های دیدنی موجود ناشناخته رنگارنگ زیر آب

میگوی مانتیسی قادر است انواع مرجان های دریایی، طعمه ها یا طعمه خواران را از هم بازشناسد، در صورتی که همه این ها ممکن است به چشم انسان به صورت هم رنگ دیده شوند.

image, عکس های دیدنی موجود ناشناخته رنگارنگ زیر آب

میگوی مانتیسی یا دهان پا یکی از سخت پوستان دریایی است. این جانوران نه میگو هستند و نه مانتیس ولی بخاطر همانندی ظاهری با این دو جانور این نام به آن‌ها داده شده‌ است. درازای میگوهای مانتیسی به ۳۰ تا ۳۸ سانتیمتر و به رنگ های مختلف است.

image, عکس های دیدنی موجود ناشناخته رنگارنگ زیر آب

میگوهای مانتیسی خرچنگ ها و حلزون ها را بوسیله کوبیدن پاهای چماقی شکل خود بر سر آنها٬ می شکند. میگوهای مانتیسی دارای ضربه های پای خیلی نیرومندی هستند٬ که آنها را به شکننده شیشه آکواریوم معروف کرده است.


همچنین بخوانید: