image, عکس های دیدنی ماشین فراری F12 برلینتا ۲۰۱۳

در F12 برلینتا سیستم‌های کنترل پایداری و کنترل کشش مجددا برنامه‌ریزی شده‌اند.

image, عکس های دیدنی ماشین فراری F12 برلینتا ۲۰۱۳

همچنین سیستم Active Brake Cooling نیز به خودرو افزوده شده تا بصورت خودکار و با درنظر گرفتن دمای دیسک‌های ترمز، جریان هوا را برای خنک‌کاری آنها تنظیم کند.image, عکس های دیدنی ماشین فراری F12 برلینتا ۲۰۱۳

فراری F12 برلینتا که به عنوان جانشین فراری ۵۹۹ فیورانو معرفی شده، هم کوچکتر و هم سبکتر از ۵۹۹ است و ظاهرش نیز که از ادغام المان‌هایی از ۴۵۸ ایتالیا و فراریFF حاصل و کمی نیز چاشنی خودروهای عضلانی‌ به آن زده‌اند؛ اگرچه کاملا جدید و متحول نیست اما بازهم زیباست.

image, عکس های دیدنی ماشین فراری F12 برلینتا ۲۰۱۳


همچنین بخوانید: