عکاس این تصاویر، از سال ۲۰۱۲ به دنبال علی بوده و در طولی این چندسال توانسته عکس های زیبا و جالبی از او بگیرد. در ادامه تعدادی از این عکس ها را مشاهده می کنید.

image, عکس های دیدنی از پیرمرد خوش لباس و با سلیقه

علی، نام خیاط ۸۶ ساله ترکیه ای است که هر روز با تیپ جدیدی به محل کارش می رود. این پیرمرد ۸۶ ساله خوش ذوق، از ۴۰ سال پیش به آلمان مهاجرت کرده است. او در جوانی پزشک بوده اما مدتهاست به حرفه خیاطی روی آورده است، اگرچه به نظر می رسد استعداد فراوانی در زمینه مد و لباس دارد.

image, عکس های دیدنی از پیرمرد خوش لباس و با سلیقه

image, عکس های دیدنی از پیرمرد خوش لباس و با سلیقه

image, عکس های دیدنی از پیرمرد خوش لباس و با سلیقه

image, عکس های دیدنی از پیرمرد خوش لباس و با سلیقه

image, عکس های دیدنی از پیرمرد خوش لباس و با سلیقه

image, عکس های دیدنی از پیرمرد خوش لباس و با سلیقه

image, عکس های دیدنی از پیرمرد خوش لباس و با سلیقه

image, عکس های دیدنی از پیرمرد خوش لباس و با سلیقه


همچنین بخوانید: