در این فستیوال بیش از ۱۰-۰۰۰ تن شن برای ساخت مجسمه هایی غول پیکر از ماچو پیچو (Machu Picchu)، چیچن ایتزا (Chichen Itza)، مجسمه ی ابوالهول (Petra)، تاج محل، آمفی تئاتر شهر رُم (Colosseum of Rome)، دیوار برگ چین و مصطفی کمال پاشا به کار رفت.

در یازدهمین فستیوال مجسمه های شنی در شهر آنتالیا، مجسمه های شنی متعددی توسط ۲۰ هنرمند از ۱۲۲ کشور جهان با تم عجایب هفتگانه و اسطوره شناسی بین المللی خلق شده و به نمایش درآمد.

image, عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ای شنی با تم مصر باستان و اهرام ثلاثه

image, عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ای شنی از ثور (Thor)، یکی از شخصیت های افسانه ای در اسطوره شناسی یونانی

image, عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ی ثور در شب و زیر نور لامپ

image, عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ای شنی از غول یک چشم سیکلاپ از اسطوره های یونانی

image, عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

سیکلاپ در شب

image, عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ای شنی از اهرام متعلق به تمدن آزتک

image, عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ی شنی ابوسمبال از آثار باستانی کشور مصر

image, عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ی شنی پوسایدون، از خدایان یونان باستان

image, عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ای شنی از ابوالهول

image, عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ای شنی از شهر تاج محل در هندوستان

image, عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ی شنی آتاتورک

image, عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه شنی یکی دیگر از اسطوره های یونان باستان به نام اروپا

image, عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ی شنی اروپا در روز

image, عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ی شنی اسطوره ای دیگر از یونان باستان در شب

image, عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ی شنی چیمرا (Chimera) از جانوران افسانه ای اسطوره های یونان باستان

image, عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

یک مجسمه ی شنی غول پیکر دیگر

image, عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ی شنی ابوالهول در شب

image, عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ی شنی شخصیت های اساطیری یونانی

image, عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل

مجسمه ی شنی اساطیر قوم آزتک

image, عکس های دیدنی از مجسمه های شنی ساخته شده در ساحل


همچنین بخوانید