image, عکس های دیدنی از دریاچه زیبای آبی در نیوزلند

عکس هایی از زیباترین دریاچه جهان روی کره زمین. این دریاچه آنقدر زیباست که هیچ گاه از تماشایآن سیر نخواهید شد.

دریاچه آبی" در جنوب نیوزیلند دارای شفاف ترین آب جهان است.

شنا در این آب ممنوع اما تماشا و لذت بردن و اردو زدن در کنار آن امکانپذیر است.

image, عکس های دیدنی از دریاچه زیبای آبی در نیوزلند

image, عکس های دیدنی از دریاچه زیبای آبی در نیوزلند

image, عکس های دیدنی از دریاچه زیبای آبی در نیوزلند

image, عکس های دیدنی از دریاچه زیبای آبی در نیوزلند

image, عکس های دیدنی از دریاچه زیبای آبی در نیوزلند

image, عکس های دیدنی از دریاچه زیبای آبی در نیوزلند


همچنین بخوانید: