image, عکس های دیدنی از جدیدترین کشتی نوح ساخته شده

این کشتی، تابستان آینده، با گذر از اقیانوس اطلس، از هلند به برزیل سفر خواهد کرد و در طول مسیر خود در کشورهای مختلف توقف خواهد داشت. در این سفر ۶۰۰۰ مایلی، "کشتی نوح" علاوه بر آمریکای جنوبی، از آمریکای شمالی و مرکزی هم عبور خواهد کرد.

image, عکس های دیدنی از جدیدترین کشتی نوح ساخته شده

هیوبرز، سازندۀ این کشتی، که امیدوار است ساخته اش آموزه های پیامبران را در تمام مناطق عبور خود گسترش دهد، داستان ساخت آن را به یک کابوس ربط می دهد. او میگوید: "در خواب دیدم که طوفان سهمگینی وزیدن گرفت، آب تمام زمین را در خود فرو برد … صحنه ها کاملا مانند طوفان نوح بود".

image, عکس های دیدنی از جدیدترین کشتی نوح ساخته شده

نجار هلندی مدعی است کشتی مدرن او که ۱۲۵ متر طول، ۲۹ متر عرض و ۲۳ متر ارتفاع دارد، بر اساس شیوه هایی ساخته شده است که نوح از آن برای ساختن کشتی اش استفاده کرده است. این کشتی، همچنین، ۲۵۰۰ تن وزن و برای بیش از ۵۰۰۰ نفر ظرفیت دارد.

image, عکس های دیدنی از جدیدترین کشتی نوح ساخته شده

کشتی نوح، پس از پایان اولین سفرش، ۲ سال در شهر ریو دو ژانیروی برزیل لنگر خواهد انداخت تا مردم از آن بازدید کنند. این کشتی، سپس، با ادامه راه خود به سوی شمال، به امریکای مرکزی و شمالی سفر خواهد کرد.

image, عکس های دیدنی از جدیدترین کشتی نوح ساخته شده

مؤسسۀ مالک "کشتی نوح" قصد دارد با جمع آوری کمک های خیر خواهانه "خانه های امید" را برای کمک به محرومان راه انداری کند.

image, عکس های دیدنی از جدیدترین کشتی نوح ساخته شده

"کشتی نوح" که در سال ۲۰۱۲ کار ساخت آن به دست یک نجار هلندی به نام یوهان هیوبرز پایان یافت، قرار است به یک جاذبۀ گردشگری دینی تبدیل شود و شادی و امید را برای هزاران تن از مردم فقیر در برزیل به ارمغان آورد!