نام اصلی: Pamir Pekin

Pamir Pekin در سریال عمر گل لاله نقش دکتر یشیم را بازی می کند.

image, عکس های جان سل در سریال عمر گل لاله

image, عکس های جان سل در سریال عمر گل لاله

image, عکس های جان سل در سریال عمر گل لاله


همچنین بخوانید: