دیزنی لند شانگ های نسخه ای چینی از این شهربازی رویایی است. این شهربازی با فروشگاه ها، نمایش های دیدنی و بازی های جالب خود در شانگهای فعالیت می کند.

image, عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

image, عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

image, عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

این شهربازی ششمین مقصد اقامتگاهی دیزنی در دنیا است. ساخت و ساز این مجموعه در سال ۲۰۱۱ در منطقه جدید پودونگ آغاز شد.

image, عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

image, عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

image, عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

image, عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

image, عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

image, عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

شهر بازی شانگهای چین

image, عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

image, عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

image, عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

image, عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین

image, عکس های جالب از شهربازی شگفت انگیز در چین


همچنین بخوانید: