image, عکس نقاشی های جالب روی قارچ خوراکی

کوری کورکوران هنرمند با استفاده از استعداد نقاشی که دارد و همچنین علاقه شخصی اش به قارچ شروع به نقاشی روی این سبزی های زیبا کرده است. نقاشی ها او بسیار جذاب و جالب هستند.

image, عکس نقاشی های جالب روی قارچ خوراکی

او مهمترین سختی کار خودش را دقت بالای آن بیان کرد و گفت: وقتی روی کاغذ نقاشی می کنید می توانید آن را پاک کنید اما روی قارچ کمترین اشتباهی کل نقاشی را ازبین می برد.

image, عکس نقاشی های جالب روی قارچ خوراکی

او همچنین کوچک بودن قارچ ها را یکی دیگر از مشکلات این نوع نقاشی می داند. بسیاری از نقاشی های او نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر طول دارد.

image, عکس نقاشی های جالب روی قارچ خوراکی

image, عکس نقاشی های جالب روی قارچ خوراکی