هنرنمایی شگفت انگیز و خارق العاده روی سطح قارچ!

کوری کورکوران هنرمند با استفاده از استعداد نقاشی که دارد و همچنین علاقه شخصی اش به قارچ شروع به نقاشی روی این سبزی های زیبا کرده است. نقاشی ها او بسیار جذاب و جالب هستند.

هنرنمایی شگفت انگیز و خارق العاده روی سطح قارچ!

او مهمترین سختی کار خودش را دقت بالای آن بیان کرد و گفت: وقتی روی کاغذ نقاشی می کنید می توانید آن را پاک کنید اما روی قارچ کمترین اشتباهی کل نقاشی را ازبین می برد.

هنرنمایی شگفت انگیز و خارق العاده روی سطح قارچ!

او همچنین کوچک بودن قارچ ها را یکی دیگر از مشکلات این نوع نقاشی می داند. بسیاری از نقاشی های او نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر طول دارد.

هنرنمایی شگفت انگیز و خارق العاده روی سطح قارچ!

هنرنمایی شگفت انگیز و خارق العاده روی سطح قارچ!