زنی ورزشکار با اندامی 3 برابر یک مرد و 200 کیلو وزن!

شارن اهل کشور انگلستان است و به عنوان یک کشتی گیر فعالیت می کند.او برای اینکه بتواند انرژی لازم برای ورزش کردن را داشته باشد باید روزانه ۵هزار کیلوکالری مواد غذایی مصرف کند. او به ورزش کشتی ژاپنی سبک سومو مشغول است و تنها زنی است که در انگلستان چنین ورزشی را دنبال میکند. او هم اکنون ۴۶ سال سن دارد و ۲۰۰ کیلو وزن! قد او نیز در حدود ۱۸۳ سانتی متر میباشد.

زنی ورزشکار با اندامی 3 برابر یک مرد و 200 کیلو وزن!! ، www.irannaz.com

زنی ورزشکار با اندامی 3 برابر یک مرد و 200 کیلو وزن!! ، www.irannaz.com

زنی ورزشکار با اندامی 3 برابر یک مرد و 200 کیلو وزن!! ، www.irannaz.com