image, عکس حرکات جالب جغد جونا در باغ وحش فرانسه


همچنین بخوانید: