image, عکس جالب گاوهای بامزه در سرزمین برفی

همچنین بخوانید