image, عکسی زیبا از طبیعت پاییز پارکی در یوکوهاما ژاپن


همچنین بخوانید: