image, عکسی زیبا از زمستان و بارش برف در یورکشایر بریتانیا