image, عکسی زیبا از ببر ۵ ساله بنگال باغ وحش کراسنویارسک روسیه


همچنین بخوانید: