image, شطرنج بازی سه نفره به جای دو نفره! محال یا واقعیت

آن‌ چه در زیر می‌بینید یک تخته شطرنج غیر معمول است که برای بازی سه‌نفره طراحی شده،‌ این شطرنج دارای قوانین خاص خود هم هست و در آن دو بازیکن ضعیف‌تر می‌توانند به مصاف بازیکن قوی بروند و هر بازیکن می‌تواند در دو جبهه با دشمنانش نبرد کند.


همچنین بخوانید: