image, سوژه شدن شلوار عجیب دختر ترامپ با عکس

دختر ترامپ در مسیر رفتن به آرایشگاه، شلوار گشادی را بر تن داشته است که مورد توجه رسانه های آمریکایی قرار گرفته است.

روزنامه دیلی میل نوشت:دختر ترامپ در مسیر رفتن به آرایشگاه، شلوار گشادی را بر تن داشته است که مورد توجه رسانه های آمریکایی قرار گرفته است.

image, سوژه شدن شلوار عجیب دختر ترامپ با عکس


همچنین بخوانید: