image, سه سوال مهم که قبل از شروع ورزش بدنسازی باید بپرسید

۱- آیا ورزش بدنسازی بدون استفاده از مکمل ها امکان پذیر است؟

بله حتما، بدنسازی یک رشته ورزشی ساده و زیباست که متاسفانه با پیشرفت علم و ازدیاد مکمل ها به گونه ایی در ذهن عموم وابسته به مکمل ودارو معرفی شده در حالی که بدون مکمل و حتی فراتر از آن با یک تغذیه معمولی هم امکان پیشرفت در آن هست. مگر قهرمانان ورزیده صد حتی پنجاه سال پیش آن بدن های ورزیده را چگونه می ساختند؟! آن دوران هیچ مکمل و دارویی نبود حتی علم تغذیه و وسایل پیشرفته امروزی هم نبوده است.

۲- آیا بدنسازی و حرکات پا باعث کوتاهی و جلوگیری از رشد قد می شود؟!

خیر. بر اساس یافته های علمی دانشمندان، رشد قد یک عامل ژنتیکی است و عوامل محیطی تاثیری زیادی در رشد آن ندارد. قد و کل استخوان ها وقتی رشد کنند دیگر کوتاه نمی شوند مگر در سنین بالا با بیماری پوکی استخوان. قد انسان در خواب رشد میکند در هنگام انجام حرکات بدنسازی، انجام حرکات پا بر اساس آخرین تحقیقات باعث ترشح هورمون تستسترون می شود که این خود عامل رشد استخوان ها و عضلات در نوجوانان می باشد.

همچنین بخوانید