image, سرد ترین نقطه زمین برای زندگی کجاست

ساکنان روستای امیاکن روسیه در این روستا که هوا به ۷۱ درجه زیر صفر هم ممکن است برسد، موبایل کار نمی کند و مردم انتخاب های محدودی برای غذا خوردن دارند. گرچه آثاری از سوء تغذیه در آنها نیست. گوشت ماهی، اسب و گوزن از غذاهای اصلی آنهاست. شغلشان شکار و ماهیگیری است. آنها ذغال سنگ و چوب را به گرم کننده های مدرن ترجیح می دهند.هرگز ماشینشان را خاموش نمی کنند؛ چون امیدی به روشن شدن دوباره آن ندارند.

image, سرد ترین نقطه زمین برای زندگی کجاست image, سرد ترین نقطه زمین برای زندگی کجاست image, سرد ترین نقطه زمین برای زندگی کجاست image, سرد ترین نقطه زمین برای زندگی کجاست