بحث لباس به یک علم تبدیل شده و خیلی از طراحان برای ایجاد یک مد جدید مدّت بسیار طولانی ای را به بررسی یک طرح و در نظر گرفتن تمام جوانب آن صرف می کنند و در نهایت نمونه کاری را ارائه می دهند که ممکن است استقبال مردم را نیز بهمراه داشته باشد.

image, ست های لباس شیک و مجلسی زنانه ۲۰۱۳

image, ست های لباس شیک و مجلسی زنانه ۲۰۱۳

image, ست های لباس شیک و مجلسی زنانه ۲۰۱۳

image, ست های لباس شیک و مجلسی زنانه ۲۰۱۳

image, ست های لباس شیک و مجلسی زنانه ۲۰۱۳

image, ست های لباس شیک و مجلسی زنانه ۲۰۱۳

image, ست های لباس شیک و مجلسی زنانه ۲۰۱۳

image, ست های لباس شیک و مجلسی زنانه ۲۰۱۳


همچنین بخوانید: