image, زیباترین سرزمین جهان در زمان کریسمس

برای همه کسانی که فرصت سفر به اینجا را ندارند,

یا کسانی که آرزوی دیدن مناظر زیبای آن را دارند،

یا کسانی که می خواهند بدانند چرا آن را سحرآمیزترین جای زمین در کریسمس می نامیم،

مجموعه ای از تصاویر زمستانی این نقطه جادویی زمین را جمع آوری کرده ایم,

و بهترین قسمت ماجرا اینجاست که می توانید,

درحالیکه در گرمای خانه خودتان نشسته اید از دیدن آن ها لذت ببرید.

لاپلند نه تنها آسمان پرستاره و شفق های قطبی خیره کننده دارد، بلکه خانه بابانوئل و گوزن هایش نیز هست که اینجا را بهترین مقصد برای سفر زمستانی می کند.

image, زیباترین سرزمین جهان در زمان کریسمس

image, زیباترین سرزمین جهان در زمان کریسمس

image, زیباترین سرزمین جهان در زمان کریسمس

image, زیباترین سرزمین جهان در زمان کریسمس

image, زیباترین سرزمین جهان در زمان کریسمس

image, زیباترین سرزمین جهان در زمان کریسمس

image, زیباترین سرزمین جهان در زمان کریسمس

image, زیباترین سرزمین جهان در زمان کریسمس


همچنین بخوانید